Werkwijze

handshake-1-300x169Hoe gaan wij te werk?

Mocht u interesse hebben om uw woning te verkopen dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Nadat wij onszelf aan u hebben geïntroduceerd komen wij bij u thuis langs om uw woning te bekijken, wanneer nodig te meten, en informatie uit te wisselen. Als het dossier compleet is zullen wij u een voorstel doen en ook een toelichting geven hoe deze prijs tot stand is gekomen.

Uiteindelijk bent u diegene die beslist of u de woning verkoopt tegen de prijs die door ons wordt voorgesteld of kunt u aangeven een andere prijs voor de woning te willen ontvangen. Als er een overeenstemming wordt bereikt zal de notaris het koopcontract opstellen en de verdere gang van zaken in werking stellen.

Besluit u om niet tot verkoop over te gaan dan worden er uiteraard ook geen kosten in rekening gebracht.

Indien u interesse heeft om uw woning door ons te laten verhuren of te laten beheren dan maken wij een afspraak met u om de woning te bekijken en zoeken wij uit wat het maximaal haalbare rendement voor u is. Gezamenlijk wordt een huurprijs vastgesteld en een beheervergoeding afgesproken. Over de eventuele randvoorwaarden kan uiteraard worden gesproken.